Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ

Laboratorium wykonuje między innymi następujące rodzaje zleceń:

  • Analiza jakościowa i ilościowa składu pierwiastkowego próbek stałych i ciekłych (woda, gleba, materiały biologiczne, produkty spożywcze, odpady przemysłowe i komunalne, pyły zawieszone)

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf

 


Wyposażenie laboratorium:

Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu: ContrAA 300, Analytik Jena

 

Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej: SensAA, GBC

 

Fotometr płomieniowy: BWB-XP, BWB Technologies

 

Mineralizator mikrofalowy: Multiwave 3000, Anton Paar

 

Termowaga TG-DTA-DTG, Iris 209, Netzsch