Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ

Laboratorium wykonuje między innymi następujące rodzaje zleceń:

  • Oznaczanie składu próbek różnego pochodzenia z wykorzystaniem technik chromatograficznych (GC, HPLC):
    - analiza ilościowa próbek stałych i mieszanin ciekłych związków organicznych
    - analiza czystości związków organicznych oraz potwierdzanie tożsamości
    - analiza śladowa, m.in.: próbek środowiskowych, produktów: kosmetycznych, przemysłowych, klinicznych, spożywczych
  • Przygotowywanie roztworów kalibracyjnych do chromatografii.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z kierownikiem pracowni prof. dr hab. inż. Joanną Kałużną-Czaplińską, tel. 42-631-30-99


Wyposażenie laboratorium:

Chromatograf gazowy łączony ze spektrometrem mas (GC-MS) Agilent 7890A/5975C
Chromatograf gazowy łączony ze spektrometrem mas (GC-MS) Agilent 6890N/5973
Chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) Agilent 6890N
Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem UV-VIS (HPLC-UV/ViS) Agilent 1100/1260
Zestaw do ekstrakcji w aparacie Soxhleta
Zestaw do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) J.T.Baker