Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ

  Imię i nazwisko

Telefon
Pokój

Scopus
Orcid
Opiekun/Promotor
mgr inż. Michał Binczarski
pok. G-403
dr hab. I. Witońska, prof. PŁ
mgr inż. Martyna Czapnik     dr hab. A. Ruppert
mgr inż. Krzysztof Czupryn
42 631-31-34
  dr hab. I. Kocemba
mgr inż. Agnieszka Danielewicz
42 631-31-35
p. 42
  dr hab. A. Trzęsowska-Kruszyńska
mgr inż. Bartosz Dawid     dr hab. T. Maniecki, prof. PŁ
mgr inż. Magdalena Dzierżawska-Jasińska
42 631-31-35
p. 42
dr hab. R. Kruszyński
mgr inż. Michał Gacki
 
  prof. dr hab. W. Wolf
mgr inż. Magdalena Gajek     prof. dr hab. M. Szynkowska
mgr inż. Paulina Gątarek     dr hab. J. Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
mgr inż. Sylwia Kałużyńska
42 631-30-92
p. 144
  prof. dr hab. M. Główka
mgr inż.Katarzyna Lisowska     prof. dr hab. W. Wolf
mgr inż. Ida Mazerant-Politowicz
42 631-30-92
p. 144
prof. dr hab. M. Główka
mgr inż. Magdalena Modelska
pok. G-403
  dr hab. I. Witońska, prof. PŁ
mgr inż. Magdalena Mosińska     dr hab. T. Maniecki, prof. PŁ
mgr inż. Anna Pietrzak
42 631-31-19
p. 233
  prof. dr hab. W. Wolf
mgr inż. Tomasz Poręba
42 631-31-35
p. 42
  dr hab. R. Kruszyński
mgr inż. Anita Raducka
42 631-31-12
p. 326
  dr hab. A. Czylkowska
mgr inż. Angelina Rosiak
42 631-31-10
p. 344
dr hab. J. Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
mgr inż. Robert Ryczkowski
42 631-31-34
  dr hab. J. Grams, prof. PŁ
mgr inż. Renata Sadek
 
  prof. dr hab. J. Rynkowski
mgr inż. Michał Sadowski
42 631-31-19
p. 233
  prof. dr hab. W. Wolf
mgr inż. Olga Sneka-Płatek
 

dr hab. A. Ruppert

mgr inż. Oleksandr Shtyka
42 631-31-18
p. 333
dr hab. T. Maniecki, prof. PŁ
mgr inż. Marek Socha     prof. dr hab. J. Rynkowski
mgr inż. Emilia Soszka     dr hab. A. Ruppert
mgr inż. Izabela Śmiechowicz
 
  dr hab. I. Kocemba
mgr inż. Marcin Świątkowski
42 631-31-35
p. 42
dr hab. R. Kruszyński
mgr inż. Jacek Świętosławski
42 631-31-23
p. 230
  prof. dr hab. W. Wolf
mgr inż. Jolanta Tomaszewska     dr hab. I. Witońska, prof. PŁ
mgr inż. Kinga Wieczorek     prof. dr hab. W. Wolf
mgr inż. Joanna Wojciechowska
42 631-31-34
  dr hab. A. Ruppert
mgr inż. Mateusz Zakrzewski     dr hab. T. Maniecki, prof. PŁ
mgr inż. Marta Zielak     dr hab. R. Kruszyński