Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ

dr inż. Dorota Adamczyk-Szabela

adiunkt
tel. 42 631-31-32

p. 225 (A27)


mgr inż. Jadwiga Albińska

starszy specjalista
tel. 42 631-31-16

p. 420 (A33)


dr inż. Michał Binczarski

asystent
tel. 42 631-30-94

(A27)


dr inż. Joanna Bojarska

adiunkt
tel. 42 631-31-15

p. 163 (A27)


Zdzisław Brandeburg

starszy technik
tel. 42 631-31-34

p. 411 (A33)


dr inż. Karolina Chałupka

adiunkt
tel. 42 631-31-25

p. 416 (A33)


dr hab. Ewa Chrześcijańska

adiunkt
tel. 42 631-31-29

p. 329 (A27)


dr inż. Radosław Ciesielski

chemik
tel. 42 631-31-18

p. 334 (A27)


Zbigniew Czajka

starszy technik
tel. 42 631-31-33

p. 022 (A27)


dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska

profesor PŁ
tel. 42 631-31-12

p. 343 (A27)


dr inż. Andrzej Fruziński

starszy specjalista
tel. 42 631-30-93

p. 140 (A27)


prof. dr hab. inż. Marek Główka

profesor emerytowany
tel. 42 631-31-21

p. 151 (A27)


dr hab. inż. Jacek Grams

profesor PŁ
tel. 42 631-30-99

p. Lab. Badań Powierzchni (A26)


dr inż. Marcin Jędrzejczyk

adiunkt
tel. 42 631-31-34

p. 411 (A33)


dr inż. Jagoda Jóźwik-Pruska

asystent
tel. 42 631-31-14

p. 344 (A27)


dr inż. Karolina Kafarska

wykładowca
tel. 42 631-31-12

p. 326 (A27)


dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska

profesor PŁ
tel. 42 631-30-91, 631-31-10

p. 38 (A27)


prof. dr hab. inż. Janina Karolak-Wojciechowska

profesor emerytowany
tel. 42 631-31-22

p. 228 (A27)


inż. Adam Kędziora

chemik
tel. 42 631-31-18

p. 334 (A27)


mgr inż. Jakub Kępiński

specjalista chemik
tel. 42 631-31-27

p. 45 (A27)


dr hab. inż. Ireneusz Kocemba

profesor nadzw.
tel. 42 631-31-34

p. 410 (A33)


Jolanta Kowalska

administracja
tel. 42 631-31-17

p. 160 (A27)


dr hab. inż. Rafał Kruszyński

adiunkt
tel. 42 631-31-37

p. 147 (A27)


dr inż. Jacek Krystek

docent
tel. 42 631-31-13

p. 234 (A27)


mgr inż. Jakub Kubicki

chemik
tel. 42 631-31-23

p. 229 (A27)


dr inż. Elżbieta Kuśmierek

adiunkt
tel. 42 631-31-29, 42 631-31-30

p. 329 (A27)


dr inż. Ewa Leśniewska

starszy specjalista
tel. 42 631-30-99, 631-31-34

p. Lab. Badań Powierzchni (A26)


dr inż. Elżbieta Maćkiewicz

asystent
tel. 42 631-30-95

p. 436 (A33)


mgr inż. Piotr Malinowski

starszy specjalista
tel. 42 631-30-99, 631-20-60

p. Lab. Badań Powierzchni (A26)


dr hab. inż. Tomasz Maniecki

profesor PŁ
tel. 42 631-31-xx

p. 332 (A27)


dr inż. Waldemar Maniukiewicz

adiunkt
tel. 42 631-31-15

p. 163 (A27)


dr hab. inż. Paweł Mierczyński

profesor PŁ
tel. 42 631-31-25

p. 416 (A33)


mgr inż. Magdalena Misiak

administracja
tel. 42 631-31-28

p. 156 (A27)


mgr Magdalena Narkiewicz

tel. 42 631-31-16

p. 420 (A33)


dr inż. Magdalena Nowosielska

starszy wykładowca
tel. 42 631-31-25

p. 416 (A33)


dr inż. Andrzej Olczak

adiunkt
tel. 42 631-30-92

p. 144 (A27)


dr inż. Aleksandra Pawlaczyk

adiunkt
tel. 42 631-30-95

p. 436 (A33)


dr inż. Anna Pietrzak

asystent
tel.

p. 233 (A27)


Jolanta Płócienniczak

administracja
tel. 42 631-31-28

p. 156 (A27)


dr inż. Jacek Rogowski

adiunkt
tel. 42 631-30-99

p. Lab. Badań Powierzchni (A26)


dr inż. Angelina Rosiak

chemik
tel. 42 631-31-10

p. 43 (A27)


dr hab. inż. Agnieszka Ruppert

profesor nadzw.
tel. 42 631-31-06

(A33)


prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski

profesor emerytowany
tel. 42 631-31-31, 631-31-17

p. 160 (A27)


dr inż. Oleksandr Shtyka

chemik
tel.

(A27)


dr inż. Tomasz Sierański

adiunkt
tel. 42 631-31-37

p. 144 (A27)


dr inż. Lesław Sieroń

starszy specjalista
tel. 42 631-31-11

p. 235 (A27)


dr inż. Elżbieta Skiba

adiunkt
tel. 42 631-31-23

p. 229 (A27)


Witold Sowiński

starszy technik
tel. 42 631-31-07

p. 036 (A27)


mgr inż. Sławomir Szafran

specjalista chemik
tel. 42 631-31-34

p. 411 (A33)


dr hab. inż. Małgorzata Szczesio

adiunkt
tel. 42 631-30-92

p. 152 (A27)


dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz

starszy wykładowca
tel. 42 631-31-08

p. 418 (A33)


prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska

profesor zw.
tel. 42 631-30-99

p. Lab. Badań Powierzchni (A26)


dr inż. Marcin Świątkowski

asystent
tel.

(A27)


dr hab. inż. Agata Trzęsowska-Kruszyńska

adiunkt
tel. 42 631-31-37

p. 147 (A27)


dr inż. Anna Turek

starszy wykładowca
tel. 42 631-31-23

p. 230 (A27)


dr inż. Aneta Węglińska

administracja
tel. 42 631-31-17

p. 160 (A27)


dr hab. inż. Izabela Witońska

profesor PŁ
tel. 42 631-30-94, 42 631-31-04

p. G-403 (A8)


prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf

profesor zw.
tel. 42 631-30-98

p. 162 (A27)


mgr inż. Magdalena Woźna

chemik
tel. 42 631-31-27

p. 45 (A27)


dr inż. Marcin Zaborowski

starszy wykładowca
tel. 42 631-31-18

p. 333 (A27)


dr inż. Andrzej Żarczyński

starszy wykładowca
tel. 42 631-31-18

p. 333 (A27)