Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej powstał w 1970 roku po połączeniu trzech katedr Wydziału Chemicznego: Katedry Chemii Nieorganicznej, Katedry Chemii Ogólnej i Katedry Technologii Nieorganicznej. Jest jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.

Zespoły naukowe:

 • Zespół adsorpcji i katalizy
  • Laboratorium badań powierzchni i analizy śladowej
  • Laboratorium adsorpcji i katalizy
    
 • Zespół chemii analitycznej i koordynacyjnej
   
 • Zespół rentgenografii strukturalnej i krystalochemii
  • Pracownia dyfraktometrii monokrystalicznej
  • Pracownia dyfraktometrii polikrystalicznej
  • Laboratorium chemii i analityki ciała stałego
    
 • Zespół analityczych technik separacyjnych
  • Pracownia chromatografii gazowej i chromatografii cieczowej
    
 • Zespół Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska
  • Laboratorium badania migracji zanieczyszczeń środowiska

 

Władze Instytutu:

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik
Z-ca dyrektora ds. kształcenia: prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
Z-ca dyrektora ds. nauki: dr hab. inż. Paweł Mierczyński, prof. uczelni