Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej powstał w 1970 roku po połączeniu trzech katedr Wydziału Chemicznego: Katedry Chemii Nieorganicznej, Katedry Chemii Ogólnej i Katedry Technologii Nieorganicznej. Jest jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W Instytucie jest zatrudnionych: 8 profesorów, 37 doktorów i 32 doktorantów.

Zespoły naukowe:

 • Zespół Adsorpcji i Katalizy
  • Laboratorium badań powierzchni i analizy śladowej
 • Zespół Chemii Analitycznej i Koordynacyjnej
 • Zespół Rentgenografii Strukturalnej i Krystalochemii
  • Pracownia Dyfraktometrii Monokrystalicznej
  • Pracownia Dyfraktometrii Polikrystalicznej
  • Laboratorium Chemii i Analityki Ciała Stałego
 •  Zespół Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik
Z-ca dyrektora ds. kształcenia: prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf