Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ

Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej (I-31)

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

tel. +48 42 631-31-17
fax +48 42 631-31-03, 636-23-29

Budynek A27

Mapa kampusu